Posty

Witam nowy rok

U progu sezonu trociowego

Soft Hackle ... nieco historii

Zakaz brodzenia, czy zakaz myślenia …?

3 cm za kropką

Nie mam talentu

Mucha tygodnia - żabka

Łowisko pod klifem w Orłowie

Pod rzecznym nawisem

Zachód księżyca nad Redą

Dolna Reda