Czy wiesz, że ... ?


Czy wiesz że, obserwowane nad brzegami naszych rzek podczas majowych wylotów ważki w różnych kolorach, to nie dwa osobne gatunki ?. To przedstawiciele gatunku Świtezianka dziewica (Calopteryx virgo), której dymorfizm płciowy wyróżnia odmienne ubarwienie samca i samicy.


Samiec, o ciemnoniebieskim zabarwieniu skrzydeł


Samica, o brązowych skrzydłach z białą plamką