Czy wiesz że ... systematyka a nazwy rybKarol Linneusz ( 1707 - 1778)
Szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca nomenklatury biologicznej. Autor teoretycznych prac o kluczowym znaczeniu dla systematyki. W swoich pracach podsumował wiedzę o organizmach żywych, uporządkował nazewnictwo, ustalił i zdefiniował podstawowe kategorie systematyczne (klasy, gromady, rzędy, rodzaje i gatunki) oraz sformułował proste zasady klasyfikacji.

Współczesne nazewnictwo gatunków nadal opiera się na zasadzie wprowadzonej przed wiekami przez Linneusza. Zarówno w przypadku Królestwa roślin jak i Królestwa zwierząt, w tym szczególnie interesujących nas ryb i organizmów wodnych, obowiązuje zasada dwuczłonowej nazwy w języku łacińskim. Pierwszy człon nazwy określa - rodzaj, drugi - gatunek. Umieszczona po nazwie gatunkowej litera (lub litery) wskazuje na nazwisko badacza, który pierwszy opisał dany gatunek, np. litera L. oznacza skrót od nazwiska Karola Linneusza.

W przypadku niektórych zwierząt sprawa nieco się komplikuje ponieważ należało jeszcze wyróżnić podgatunki, rasy lub odmiany. We współczesnej systematyce, która stanowi rozbudowany dział nauk przyrodniczych wprowadzono dodatkową klasyfikację w myśl której, opisywane są organizmy w ramach postępu badań nad poszczególnymi gatunkami:
- subsp. [ssp., subspec(ies), podgatunek]
- var. [v., varietas, odmiana]
- subvar. [subv., subvarietas, pododmiana]

Jeszcze inaczej ma się sprawa z Pstrągiem potokowym, gdzie nazwa wynika ze sposobu życia: Salmo trutta m. fario a skrót "m", od łacińskiego słowa "morpha" oznacza formę, w tym przypadku potokową, strumieniową. W tym miejscu trudno wskazać ostateczny kształt nazewnictwa wszystkich łososiowatych, ponieważ wynika on nie tylko z wiedzy i zaleceń konkretnych autorów, ale podlega stałym zmianom, choćby jak w przypadku Pstrąga tęczowego. Gatunek ten pierwotnie zaliczony do rodzaju Oncorhynchus, doczekał się polskiej klasyfikacji wskazującej rodzaj Salmo, by po latach powrócić do pierwotnego nazewnictwa rodzaju Oncorhynchus. Tak czy inaczej wprowadzona przez Linneusza zasada dwuczłonowej nazwy obowiązuje i pozostaje wskazaniem przynależności konkretnego organizmu do rodzaju i gatunku.