Rośliny rzeki - Jeżogłówka pojedyncza


Jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum) – gatunek z rodziny jeżogłówkowatych (Sparganiaceae). Jako forma pływająca osiąga nico dłuższe liście, zwykle powyżej 60 cm.  Choć jako roślina porastająca strefę brzegową wygląda nieco odmiennie, ze względu na sztywno wzniesione liście, do 8 mm szerokości z wyraźną linią grzbietową, długości 20 - 60 cm. Rośnie najczęściej w miejscach płytkich, na głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Okazałe, podwodne łąki jeżogłówki pojedynczej spotkać można w górnym oraz środkowym biegu rzeki Łeby. W formie pływającej jest rzadsza w przeciwieństwie do pospolitej formy wzniesionej, charakterystycznej dla wielu rzek oraz wód stojących.

Poniżej górny bieg Łeby, odcinek typowy dla występowania pływającej formy Jeżogłówki pojedynczej. Płytka, szeroko rozlana rzeka z dnem piaszczysto - mineralnym sprzyja bytowaniu tego gatunku.

W Polsce występuje pospolicie inny gatunek - Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum). Typowa dla wód stojących forma wzniesiona osiągająca wysokość do 150 cm. Zasiedla szuwaray mulistych jezior i stawów. Preferuje glebę bogatą w składniki odżywcze.