Woziwoda nad Brdą


Obrazując piękno rzeki Brdy oraz Borów Tucholskich słowa są zbędne. Niech przemówią obrazy reportażu Jurka Chmielewskiego ...