"Lipień jesieni" ... Konkurs fotograficzny


Nie ma bardziej wdzięcznego tematu dla obiektywu aparatu, niż klimat jesiennych rzek. Nie ma też bardziej godnego motywu niż barwa lipieni. Zapraszam zatem Kolegów do udziału w konkursie fotograficznym, którego motywem przewodnim będzie „Jesienny lipień”, organizowanym przez portal "W krainie pstrąga i lipienia".

Inspiracji można poszukiwać w przykładach wymienionych tematów, osobno lub łącznie:
  1. Reportaż ( np. cykl zdjęć z wyprawy)
  2. Jesienna rzeka ( krajobraz, woda, otoczenie rzeki)
  3. Mucha ( w naturalnym otoczeniu lub z rybą)
  4. Lipień w obiektywie ( rzecz jasna ryby i tu gorąca prośba o nienadsyłanie zdjęć lipieni uwalonych w liściach i piachu oraz "narybku" i najważniejsze lipieni martwych)
Prace proszę nadsyłać do dnia 15 grudnia br. i po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród i wyróżnień. Wierzę jednak, że niezależnie od zmagań konkursowych, niemałą satysfakcją bęzie możliwość podzielenia się z Kolegami efektami własnych poszukiwań fotograficznych. Wszystkie zdjęcia spełniające podstawowe kryteria estetyki będą opublikowane. Regulamin konkursu w części dotyczącej praw autorskich, zasad publikacji oraz lista nagród zostaną podane wkrótce. Myślę jednak, że są to szczegóły a najważniejszym jest by Waszym lipieniowym wyprawom, towarzyszył aparat fotograficzny.

Prace konkursowe oraz ewentualne pytania, proszę nadsyłać: dalekiport@wp.pl
Oczekiwana rozdzielczość zdjęć 1024 x 768