Lobelia jeziorna nad Redą ... ?


Treść napotkanej nad brzegami Redy tablicy, bardzo mnie zdziwiła. W związku z tym skierowałem pytanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o zasadność umieszczenia tej informacji.

Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna)

Poniżej treść odpowiedzi, za którą serdecznie dziękuję: