Poznaj faunę naszych wód ... Zatoczek rogowy


Zatoczek rogowy (Planorbarius corneus) – euroazjatycki gatunek ślimaka słodkowodnego rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), największy przedstawiciel rodziny występujący w Polsce. 

Gatunek eurytopowy. Występuje w różnych typach wód śródlądowych: rzekach o słabym prądzie, starorzeczach, stawach, jeziorach, torfiankach, oczkach wodnych, zbiornikach śródleśnych i okresowych, głównie w płytkim litoralu. W rzekach najliczniej zasiedla partie o wolnym nurcie, w jeziorach – strefę makrofitów wynurzonych. Związany z roślinnością wodną. Toleruje pH w zakresie 6,0-8,0. Wykazuje dużą odporność na wysychanie – jego przedstawiciele mogą przetrwać 4 - 5 miesięcy bez wody.

Ślimak Odżywia się detrytusem, peryfitonem, zeskrobywuje radulą obumarłe, zmacerowane fragmenty roślin wodnych, a także glony i żywe tkanki roślin wodnych. Najczęściej żeruje na rdestniacach (Potamogeton sp.), przęstce pospolitej (Hippuris vulgaris), okrężnicy bagiennej (Hottonia palustris), osoce aloesowatej (Stratiotes aloides). 

Osobniki tego gatunku są żywicielami pośrednimi wielu gatunków pasożytniczych przywr (Trematoda). W niektórych populacjach nawet 78% osobników jest zarażonych cerkariami i metacerkariami przywr. Na zatoczkach rogowych żerują drapieżne pijawki (m. in. przylepka spłaszczona (Glossiphonia complanata) i pijawka końska (Haemopis sanguisuga) i drapieżne larwy chruścików, ryby, gady, ptaki i ssaki żyjące nad wodą. 
(Źródło Wikipedia, fot. Autor)