Może nie warto toczyć piany …?


Na to pytanie wydawało się znajdę odpowiedź a to za sprawą pewnego wpisu na FORS. Zabrzmiało to nieomal jak zaproszenie, wobec moich zastrzeżeń co do prawdopodobnego zaniżenia wymiaru ochronnego lipienia, który zostanie podany na odprawie zawodników w ramach Pucharu Ziem Północnych w październiku br.

"Wymiar podany zostanie na odprawie , chcesz się czegoś dowiedzieć to zapraszam. Skończ żyć w wirtualnym świecie i wyjdź do ludzi.”

Tak brzmiała odpowiedź i w pierwszym odruchu się nawet ucieszyłem, upatrując okazji do wymiany pogladów na żywo z organizatorami tej imprezy oraz jej uczestnikami. Tak sobie naiwnie pomyślałem, że może uda nam sie wspólnie do siebie przekonać. Mimo dzielących nas róznic połaczyć siły dla dobra rzeki, ryb a w konsekwencji wędkarzy korzystających z tego dobra. Cel zaiste szczytny i warty odrzucenia wzajemnych animozji. Szybko jednak mój entuzjazm został potraktowany kubłem zimnej wody a to za sprawą kolejnego wpisu:

"Co najmniej od 10 lat PZP jest organizowany na wymiarze 30 cm, nie sądze, aby organizator coś w tej materi zmienił w tym roku.

Niestety proceder zaniżania wymiarów ochronnych na zwodach muchowych jest zjawiskiem powszechnym, wobec którego mój sprzeciw głoszę od wielu lat. Natomiast odstąpienie od tego typu praktyk uznaję za warunek podstawowy i jedyny, by szukać nici porozumienia ze środowiskiem sportu muchowego. Nie potrafię sobie wyobrazić spotkania na żywo, pozostając w opozycji do niemałej grupy wędkarzy, z którymi przyjdzie mi toczyć spór o wymiar ochronny. Stanowisko tego środowiska znamy, jest nieugięte, konsekwentne, choć od lat podpierane naciąganą lub niewiarygodną argumentacją. Tym bardziej, że sami zainteresowani podkreślają znaczącą poprawę liczebności i jakości lipieni w rzece Reda, na której ma być rozegrana jedna z tur. W związku z tym nie znajduję żadnego uzasadnienia, by obowiązujący tu wymiar 35 cm, obniżyć.

Możecie mieć sojusznika w mojej osobie oraz niemałej już grupie Kolegów mających podobny pogląd na tą sprawę i środowiska stale rosnącego w siłę sprzeciwu. Warunek jest jeden – odmówcie na odprawie udziału w zawodach, w przypadku prób obniżenia wymiaru ochronnego. Kompromis wymaga okazania dobrej woli obu stron ….