Black Pennell V ... czy już Zulu ???


Black Pennell wariant ... czy już Zulu ???

Haczyk: Daiichi 1530# 10
Tułów: Czarny dubbing, przewinięty srebrnym drutem
Jeżynka tułowia: Kogut czarny
Ogonek: Tippets barwiony na czerwono
Jezynka: Czarna kura 

Prezentowana mucha była próbą wykonania wariantu słynnej mokrej Black Pennell. Sporo odbiega od oryginału, przez dodanie jeżynki tułowia z czarnych piór koguta i czerwony ogonek. Pierwowzór ma tułów z czarnej nici. Jeżynkę z czarnego koguta i ogonek z pomarańczowych piór szyjnych bażanta złocistego ... Z biblioteki flytyera - Bażant złocisty

W kwestii tej muchy odbyła się mała wymiana poglądów w katalogu much Fly Fishing Forum. Katalog much - Black Pennell V
Konkluzją jest uznanie jej za wariant Zulu. Daleko idąca modyfikacja przez dołożenie palmera i czerwony ogonek, faktycznie zmienia sens powołania do życia oryginału. W przypadku much tego typu widać jak ograniczone jest pole do wiązania wariantów, bo nawet niewielkie zmiany kierują do much powstałych wcześniej lub później, mających swoje ugruntowane wizerunki i nazwy.
Twórcą muchy był Henry Cholmondeley-Pennell (1837-1915). Oczywiście podobne, czarne muchy znane był znacznie wcześniej, jednak autor w sowim wzorze zadbał o bardzo subtelny cienki tułów ( tu źródła różnie podają: nić lub cieniutko nawinięty jedwab ) i jeżynkę ustawianą pod kątem prawie 90 stopni. W niezliczonych dyskusjach z wędkarzami jego epoki bronił oryginalności swojego pomysłu, wskazując zalety takiej konstrukcji muchy podczas pracy w wodzie. Pierwotnie była to mucha jeziorowa. Jak widać mimo upływu lat, nadal budzi emocje i nie mniejsze kontrowersje. Pewnie w związku z nowym zastosowaniem do połowów rzecznych, gdzie jeżynka z kury wydaje się być naturalnym rozwiązaniem.

Poniżej dwie próby związania Black Pennell. Pierwsza zgodnie z recepturą autora, druga to mała fantazja na temat. Nawet ta niby oryginalna wersja wygląda nieco dziwacznie ale wypada pamiętać, że jest to nadal mokra mucha mimo jeżynki z koguta. Jeżynka musi być zatem krótka i uboga, naruszając nasze współczesne pojęcie o proporcjach i estetyce wykonania.