Okolicznościowy znaczek z okazji 65-lecia powstania PZW

Oto powstał znaczek z okazji okrągłej rocznicy powstania PZW. Za pięć lat będzie kolejna okazja by znów okrągłą rocznicę uhonorować kolejnym znaczkiem. Jedynym pocieszeniem jest jego wizerunek w postaci nawiązania do tradycyjnego wzornictwa komunistycznego i można mieć nadzieję, że wielu Kolegów sobie odpuści. 


Teraz Zarządy okręgowe i Koła w miejsce interesowania się sprawami istotnymi dla naszych wód zajmą się zamówieniami w trybie rozwolnienia w myśl zaleceń ZG PZW cytuję: 
"Uwaga! Prosimy o niezwłoczne przesyłanie zapotrzebowania e-mailem/fax-em wyłącznie do macierzystych Biur Zarządów Okręgów PZW w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.br " 

Może z równym zapałem, troską o nasze dobre samopoczucie i ekspresowo, działacze np. Okręgu Gdańsk zajrzą nad nasze rzeki by przekonać się co w nich pływa oprócz śmieci. Mam nadzieję, że za czas jakiś znajdą tam również owe znaczki, jako wyraz frustracji nas członków PZW wobec panującej tam rybiej pustyni. 

Zapraszam na forum: Okolicznościowy znaczek z okazji 65-lecia powstania PZW

Ktoś tam jest przekonany, że wizerunek PZW budowany jest sztandarami, spotkaniami z Panem Prezydentem RP i znaczkami okolicznościowymi. Wizerunek PZW budowany jest opłakanym stanem np. rzek i jezior Pomorza Kolego Prezesie ZO Gdańsk i Kolego Prezesie ZG PZW. Budowany jest patologią w sporcie muchowym i spinningowym oraz akceptacją łamania stanowionego przez siebie prawa i majestat Rzeczypospolitej. Można by długo wyliczać czym budowany jest a nie powinien i żadne okolicznościowe znaczki tego nie przykryją.