Dennik


Liparis liparis, Fot. Źródło: /www.marlin.ac.uk

Dennik, Liparis liparis (Linnaeus, 1766) – gatunek morskich ryb skorpenokształtnych z rodziny dennikowatych (Liparidae)

Zasiedla wody  przydenne północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego i połączonych z nim mórz, również Bałtyk. W akwenach Północnego Atlantyku gatunek ten klasyfikowany jest jako - niewielkiej troski. Wynika to z ogromnego obszaru zasiedlenia oraz rozpiętości głębokości występowania a obszar ten i strefa nie zostały dostatecznie zbadane pod względem ewentualnych, niekorzystnych zmian środowiskowych, które mogłyby stanowić przesłanki do ochrony. Obszerną publikację na temat badań nad gatunkiem w świetle zachowań rozrodczych oraz środowiskowych odnajdziecie: www.iucnredlist.org

Natomiast w Polsce objęty ochroną gatunkową częściową, na mocy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 października 2014 r. Poz. 1348 . Załącznik nr.1, nr. 59.

To niewielka ryba dorastająca zaledwie do ok. 15 cm. Jednak osobniki populacji bałtyckiej są mniejsze. Odnotowane maksymalne wymiary z połowów wędkarskich, to w Zatoce Fińskiej -  12,5 cm, ogólnie w Morzu Bałtyckim znane są przypadki maksymalnie 13 - sto centymetrowych ryb  i dopiero w Morzu Barentsa, Dennik dorasta dorasta do 16,5 cm.

Jego pokarmem są głównie skorupiaki, rzadziej wieloszczety i mniejsze ryby. Występuje w strefie wody do 150 m (inne źródła do 300 m). Potrafi odnaleźć dla siebie siedlisko nawet na głębokości 5 m, jednak unika strefy pływów. Tarło odbywa się zimą od stycznia do marca. Rozwój zarodkowy trwa do 6-8 tygodni od wylęgu, larwy są pelagiczne.


Rodzina dennikowatych (Liparidae) reprezentowana jest przez 32 rodzaje i 407 gatunków (inne źródła 480 gatunków), zamieszkujące wody oceaniczne całego świata, od Oceanu Arktycznego po Antarktydę, na różnych głębokościach, nawet do 7000 m. Rekord głębokości do niedawana należał do dennika - Pseudoliparis amblystomopsis, zaobserwowanego na 7703 metrach. Ostatnio jednak odkryto przedstawiciela tej rodziny na głębokości 8143 metrów w Rowie Mariańskim. Miało to miejsce podczas ekspedycji kierowanej przez Jeffa Drazena i Pattty Fryer z University of Hawaii. Pośród wspomnianej wyżej ilości, jednym z gatunków jest  Liparis tunicatus.Liparis tunicatus (Reinhardt, 1836) Fot. źródło: www.oceanexplorer.noaa.gov

Jest gatunkiem wysuniętym bardziej na północ i obejmującym zasięgiem występowania już dwa kontynenty. Ryba równie niewielkich rozmiarów, osiągająca ok. 16 cm.

 Kolejny gatunek Liparis gibbus (Bean, 1881).  Fot. źródło: www.jypichthyology.info