List otwarty do Prezesa Zarządu Głównego PZW ... drodzy czytelnicy

Jako że list otwarty do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie możliwych nieprawidłowości podczas rozgrywanych w tym roku XXXIX Mistrzostw Polski Seniorów i XVII Mistrzostw Polski Juniorów w Wędkarstwie Muchowym na rzece Łupawa ma charakter jak wyżej, czuję się w obowiązku opublikować treść korespondencji z ZG PZW w przedmiotowej sprawie. List, o którym mowa opublikowany został na stronie internetowej ZG PZW i tam uzyskaliśmy odpowiedź od Rzecznika prasowego PZW w imieniu Kolegi Prezesa Dionizego Ziemieckiego - cytuję:

" Szanowny Panie,
Dziękujemy za zwrócenie uwagi, iż mogło dojść do złamania przepisów polegających na punktowaniu niewymiarowych lipieni w trakcie XXXIX Mistrzostwa Polski Seniorów i XVII Mistrzostwa Polski Juniorów w Wędkarstwie Muchowym rozegranych na rzece Łupawa w dniach 9-11 października 2015 r.
Ponieważ z zamieszczonej tabeli wyników nie można wywnioskować, czy miał miejsce przypadek mierzenia i punktowania niewymiarowych ryb, Zarząd Główny zwrócił się do Głównego Kapitanatu Sportowego o przedstawienie pisemnych wyjaśnień i ustosunkowanie się do powyższych zarzutów.
W załączeniu pismo  ZG PZW do GKS. 
Z poważaniem
Prezes ZG PZW
Dionizy Ziemiecki" ... koniec cytatu.

Ponieważ z naszej strony zrodziły się wątpliwości co do trybu postępowania, w odpowiedzi sugerujemy co następuje:

"Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.  
Pozwoli Pan, że w swojej odpowiedzi będę używał liczby mnogiej, ponieważ w przedmiotowej sprawie, oprócz części środowisk wędkarskich, zaangażował się też szereg pozarządowych organizacji ekologicznych i przyrodniczych. Opierając się na informacjach docierających od obserwatorów i uczestników MMP 2015 – bezpośredni organizator tych Mistrzostw miał pozwolić na połów ryb niewymiarowych, ustalając dla lipienia europejskiego wymiar w granicach 25-30 cm. Według tabeli wyników – "Innych ryb", czyli tych punktowanych dodatkowo poza wymiarowymi lipieniami, zostało złowionych 1 529  sztuk, z których gros zapewne stanowiły lipienie niewymiarowe. Przypominamy, że lipień europejski jest wymieniony w międzynarodowej Czerwonej Księdze jako gatunek narażony na wyginięcie, a więc obchodzenie się ze stadiami młodocianymi tej ryby powinno być wyjątkowo ostrożne.

W związku z powyższym istnieją podstawy do sądzenia, iż mogło dojść ze strony bezpośredniego organizatora do naruszenia obowiązujących przepisów prawa publicznego i związkowego. Dlatego uważamy, że wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia złamania prawa kwalifikuje sprawę do rozpatrzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego, a nie przez Główny Kapitanat Sportowy, tym bardziej, że w jego składzie znajduje się osoba, która do tej pory opowiadała się publicznie za punktowaniem ryb niewymiarowych.

Z poważaniem Artur Buczkowski"

Polski Związek Wędkarski - Zasady Postępowania Dyscyplinarnego

Postępowanie przygotowawcze

Postanowienie Rzecznika o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego skutkuje przesłuchiwanie świadków, gromadzenie dokumentów, żądanie od władz i organów Związku odpisów i kopii uchwał, protokołów oraz innych dokumentów, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, Powoływanie biegłych, Przeprowadzenie wizji lokalnej, Wykonywanie innych czynności, zgodnych z przepisami Statutu PZW i Regulaminu, zmierzających do wyjaśnienia sprawy. 

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Z treścią korespondencji w oryginale można zapoznać się: 


Dla porządku rzeczy publikujemy pismo ZG PZW do GKS