e - zezwolenia ... na ryby z drukarką na plecach ???Wybrane z regulaminu - cytuję:
"System udostępnia zezwolenia okresowe na wędkowanie: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW, niezrzeszonych oraz cudzoziemców, a ponadto zezwolenia roczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:
- dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
- dla obywateli polskich nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
- dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej." ... koniec cytatu.


Czytając powyższe zapisy regulaminu, oto dowiadujemy się, że zezwolenie okresowe zakupione drogą elektroniczną przez wskazany tam system płatności jest ważne jedynie w formie wydruku. Kłopot niemały, gdy chcemy na widok ciekawego łowiska dopełnić formalności opłaty okresowej a tu przychodzi nam poszukać drukarki, szczególnie w weekend lub podczas wakacyjnego pobytu. Sprawa dziwna a postanowienia sprzeczne wobec niby nowoczesnej formy płatności zderzonej z papierową płachtą rodem z XX wieku.

Pytam zatem u źródła, czyli w Zarządzie Okręgowym Gdańsk - jak to jest w istocie. Po niewielkiej niekompetencji Pani "Zosi" ostatecznie przełączono mnie do Biura Zarządu Okręgu a tam w słuchawce głos raczej wiekowy choć uprzejmy.

 Pytam - czy e-zezwolenie mogę okazać organom kontrolnym w formie widoku, np. PDF wyświetlonym na tablecie lub smartfonie.
 - Niestety nie, brzmi odpowiedź.
Pytam - dlaczego jestem zmuszony okazać jedynie papierowy wydruk.
Odpowiedź (by nie cytować całości)  - bo tylko wydruk papierowy umożliwia stwierdzenie autentyczność wykupionego e -zezwolenia.
Dalej - to już tylko coś o dalekiej przyszłości i w ogóle, że to przecież żaden kłopot postarać się o wydruk.

Niepocieszony dzwonię pod wszystkie numery Powiatowych Komendantów Społecznej Straży Rybackiej podane na portalu ZO PZW. Jest godzina raczej wędkarska bo 9.00, niestety na wszystkich odzywa się automatyczna sekretarka. Tu nie ustaliłem jak organa kontrolne podchodzą do formy okazania e  - zezwolenia. Pozostaje zatem Państwowa Straż Rybacka ...

Na szczęście z drugiej strony telefonicznego połączenia niezwykle miły acz rzeczowy głos Pani Komendant PSR. Już w pierwszych słowach dowiaduję się, że ZO PZW Gdańsk się myli, bo sprawę formy okazania zezwoleń reguluje Ustawa o rybactwie śródlądowym - tekst jednolity ©Kancelaria Sejmu s. 1/27 2013-11-06

Art. 7.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku określać sposób prowadzenia tego rejestru.

Dalej ... proszę o interpretację a raczej sposób postępowania w przypadku kwestionowania e-zezwolenia w postaci elektronicznej przez inne służby kontrolne. Odpowiedź jest stanowcza - odmawiać przyjęcia ewentualnego mandatu powołując się na wspomnianą ustawę i domagać się skierowania sprawy do sądu.

Jednym słowem - spokojnie i na mocy prawa możecie Koledzy posługiwać się elektronicznym potwierdzeniem wykupionego e- zezwolenia i okazywać je w przypadku kontroli, w postaci widoku na waszym telefonie lub tablecie jako zapis pdf, skan jpeg, tif itp.,  ... koniec, kropka.