Członkowie PZW pozbawieni praw wyborczych

Szanowni Koledzy, jeszcze nie przebrzmiała sprawa polityki informacyjnej, jaką proponuje nam i uprawia Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Mam tu na myśli publikowanie nieprawdy na oficjalnym portalu internetowym ZG PZW, w sprawie organizacji i przebiegu ostatnich Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Muchowym, Łupawa 2015. Pisałem o tym wielokrotnie, publikacje do odszukania na moim portalu oraz stronie internetowej: List otwarty do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

A wszystko to w świetle Uchwały XXX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 października 2013 r., gdzie czytamy: Zbudujmy nowy wizerunek PZW w internecie!
Cytuję ... Tworząc portal związkowy PZW szukamy sposobu prowadzenia otwartej i sprawnej polityki informacyjnej wewnątrz Związku oraz płynnej komunikacji między wszystkimi szczeblami organizacyjnymi PZW, a wędkarzami. Zyskujemy również szansę docierania z tematami dotyczącymi wędkarstwa, ekologii i gospodarki rybacko-wędkarskiej do mediów oraz administracji państwowej i samorządowej ... koniec cytatu.

Jak widać ta płynna i otwarta komunikacja z wędkarzami a więc społecznością licząca ponad 600 tysięcy członków, polega na dezinformacji i utrzymywaniu nas w niewiedzy, celem ukrycia co rzeczywiście dzieje się na najwyższych szczeblach władzy związkowej, np. w sposobie organizacji sportu wędkarskiego.  Dla nikogo nie jest już chyba tajemnicą, z jakim mozołem należy przedzierać się przez komunikaty Zarządów Okręgowych PZW i ZG PZW, celem uzyskania jakiejkolwiek informacji o sposobie wydawania pieniędzy pochodzących z naszych składek. 

By tego było mało, nasze czynne prawo wyborcze zostało już dawno sprowadzone do sytemu przedstawicielskiego, co wprost oznacza, że nie możemy bezpośrednio w powszechnym głosowaniu wybierać władz związkowych szczebla Zarządu Okręgu a tym bardziej Zarządu Głównego, z wyborem Prezesa ZG PZW włącznie. To jednak nie koniec ograniczania naszych praw do informacji, prawdy i wpływu na personalia działaczy, którzy w naszym imieniu zarządzają Polskim Związkiem Wędkarskim oraz majątkiem, który jest naszą wspólną własnością. Dowiadujemy się oto, że zgodnie z Decyzją Zarządu Głównego PZW funkcje delegata (okręgowego i krajowego) do władz Związku będą mogli piastować wyłącznie ci członkowie, którzy pełnili dotychczas funkcje we władzach lub organach PZW. Został również wyznaczony minimalny wymagany okres pełnienia tych funkcji – nie krótszy niż 5 lat. To oczywiste pozbawienie nas biernego prawa wyborczego, prawa wybieralności, prawa do kandydowania.  Rzecz szczegółowo opisuje "Wędkarski Świat", odsyłam Kolegów do lektury.

Słowem zaciska się na naszych szyjach, ogromnej społeczności wędkarzy zrzeszonych w PZW, pętla monopolu władzy przypominająca najgorsze czasy komunizmu.