Czy jednak będzie tak miło ... ?


Trudno negować fakt, jak piękne są rzeki o tej porze roku. Trudno też nie zgodzić się ze zdaniem uczestnika XXII Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Muchowym, Słupsk-Łupawa 2016, który na FORS tak opisuje swój stan ducha - " Tura trzecia. Odcinek patronacki. Podobnym zestawem łowię osiemnaście lipieni. W rzece pływają łabędzie wzbogacając i tak fantastyczne okoliczności natury." Dodając do tego sukces indywidualny i drużynowy polskich wędkarzy muchowych, którzy zdobyli w obu kategoriach tytuły mistrzowskie, można popłynąć na fali narodowej dumy, okraszonej bajkową scenerią jesiennej rzeki. Prawda, że miło ...?

Czy jednak będzie tak miło, gdy okaże się, że organizatorzy XXII Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Muchowym dopuścili się złamania prawa krajowego a to za sprawą wykroczenia z art. 27 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, karanego przez sądy powszechne. 

Mowa tu o połowie i zaliczaniu do punktacji w/w zawodów wędkarskich, w tym przypadku lipieni poniżej granicy wymiaru ochronnego, które wymaga pisemnego zezwolenia Marszałka Województwa. Na takie postępowanie organizatorów oraz biorących w zmaganiach sportowych wędkarzy, wskazują oficjalne zapisy wyników z poszczególnych tur, opublikowane na stronie internetowej  XXII EUROPEAN FLY FISHING CHAMPIONSHIP 3-9 OCTOBER 2016

Jednocześnie w oficjalnym regulaminie zawodów, opublikowanym na tej samej stronie organizator jednoznacznie wskazał wymiar lipienia - 25 cm, który będzie zaliczany do punktacji, uznając ten gatunek jako jedyny, który będzie klasyfikowany na sektorach rzecznych. 

Article 24 Eligible fish

11.4. Add: All official practice will be catch and release, the schedule and rotation of practice beats will be in the program of the championships.
Add – All official and unofficial practice will be fished with barbless hooks.
Article 24: Eligible fish
Add: Eligible fish species: 
During bank fishing River: GRAYLING (Thymalus thymalus) with minimum length of 250 mm.
During bank fishing Lake: the following species with a minimum lenght of 150 mm:
Rainbow trout       Oncorhynchus mykiss 
Brook trout           Salvelinus fontinalis 
Perch                    Perca fluviatilis 
Grass Carp            Ctenopharyngodon idella           
Roach                   Rutilus rutilus 
Rudd                    Scardinius erythrophthalmus 
Common bream    Abramis brama 
Silver bream         Blicca bjoerkna 
Prussian carp        Carassius gibelio 
Crucian carp         Carassius carassius 
Bleak                    Alburnus alburnus 
Ruffe                    Gymnocephalus cernuus 
Gudgeon               Gobio gobio 
Measuring will be done from the tip of the nose to the extremities of the tail, squeezed together..

W związku z powyższym zwróciłem się pytaniem w przedmiotowej sprawie do Rzecznika prasowego ZG PZW, na forum internetowy wspomnianego Zarządu w brzmieniu:

Szanowny Panie Rzeczniku,

w związku z prawdopodobnym połowem i zaliczeniem do punktacji Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Muchowym - Łupawa 2016 ryb z gatunku lipień europejski poniżej granicy wymiaru ochronnego tj. 30 cm, wynikającego z Ustawy o rybactwie śródlądowym i co za tym idzie RAPR, proszę o odpowiedź, czy organizator wspomnianych MME uzyskał pisemne zezwolenie Marszałka Województwa Pomorskiego na odstępstwo od zakazu połowu lipienia o wymiarach ochronnych na podstawie art. 17 ust.1. wyżej wymienionej ustawy?

Jednocześnie przypominam, że pkt 2 uchwały Prezydium ZG PZW z 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w "Zasadach organizacji sportu wędkarskiego PZW" mówi, że dopuszczenie przez organizatora zawodów rangi międzynarodowej punktowania ryb poniżej ustalonego wymiaru może odbyć się po uzyskaniu zgody od właściwego marszałka województwa.


Z poważaniem Artur Buczkowski

do Rzecznika prasowego ZG PZW - połów ryb niewymiarowych Mistrzostwa Europy